HPM - Virusul Papiloma uman - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context

Hpv high risk contagious, GENITAL WARTS - Definiția și sinonimele genital warts în dicționarul Engleză

E un risc înalt de rănire să avem deținute într-un singur loc.

Price podofilox dose clean, podofilox price increase walmart

There's a high risk for accident having inmates in one place. The earliest victims appear to be high-risk.

papilloma virus ano sintomi

FBI păstrează înregistrări despre grupurile de risc înalt, culte, fanatici religioși. The FBI keeps tabs on high-risk groups, cults, religious fanatics.

Înțelesul "genital warts" în dicționarul Engleză

Caracteristicile pacienţilor cu risc înalt hpv high risk contagious studiul ACUITY, care au făcut angiografie în primele 72 ore au fost distribuite echilibrat celor trei braţe ale studiului. High risk patient characteristics of the ACUITY population that mandated angiography within 72 hours were balanced across the three treatment arms.

  1. Вэйнамонд в состоянии описывать прошлое в мельчайших деталях, но, поскольку он не понимает того, что видит, работать с ним совсем не .

  2. HPM - Virusul Papiloma uman - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context

Cercetarea poate fi pe termen lung și cu risc înalt, dar este axată pe aplicații industriale. Research may be long-term and high riskbut will be oriented towards industrial application.

Frequently Asked Questions about HPV Testing

Pai, chestii de companie - Asigurare de risc înalt, Utilaje grele, știi tu. Well, company stuff - High-risk insurance, heavy machinery, you know.

Traducerea «genital warts» în 25 de limbi

Cum adică, "risc înalt"? What do you mean, " high risk "?

  • The prevalence and spread of these diseases was exacerbated by war or other travel, and the rise of city dwelling, with the concomitant increase of people living in close proximity to each other.
  • risc inalt - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context

Operația chirurgicală pancreatică este considerată una dintre cele mai complexe operații chirurgicale abdominale, considerate în mod obișnuit de risc hpv high risk contagious. Pancreatic surgery is considered one of the most complex of abdominal surgical operations, typically considered of high risk.

Aceste exemple pot conține termeni colocviali. Traducere "HPM - Virusul Papiloma uman" în engleză human papilloma virus Alte traduceri Evident, au fost hpv high risk contagious practice incredibile asociate cu lumea aceasta - cum ar fi eradicarea variolei, introducerea vaccinului împotriva cancerului cervical, despre care ştim acum că este produs de HPM - Virusul Papiloma uman. And obviously there's been tremendous practical applications associated with this world - things like the eradication of smallpox, the advent of a vaccine against cervical cancer, which we now know is mostly caused by human papillomavirus. Propune un exemplu Alte rezultate Acestea se referă în special la gripa sezonieră, vaccinarea copiilor și virusul papiloma uman HPV [Mecanismul de finanțare: Cerere de propuneri și hpv high risk contagious This concerns in particular seasonal influenza, childhood vaccination and human papilloma virus HPV [financing mechanism: Call for proposals anemie carentiala workshops] Papilomatoza este contagioasă în natură și este cauzată de virusul papiloma orală canin.

În vederea evaluării riscului clientului banca, bazîndu-se pe criterii proprii, determină dacă relaţia cu un anumit client hpv high risk contagious un risc înalt de spălare a banilor şi finanţare a terorismului. The bank in order to assess the customer's risk, relying on its own criteria, shall determine whether a relationship with a particular customer impose a high risk of money laundering and terrorist financing.

Autoritatea competentă ar trebui să fie responsabilă de inițierea primelor investigații în vederea confirmării sau infirmării apariției unui focar al unei boli listate foarte contagioase, considerate a prezenta un risc înalt pentru sănătatea publică sau pentru sănătatea animală din Uniune.

paraziti boli piele

The competent authority should be responsible for initiating the first investigations to confirm or rule out an outbreak of a highly contagious listed disease which is considered to represent a high risk to animal or public health in the Union.

De asemenea, doresc să evidențiez importanța compromisului realizat de cele două grupuri politice mai mari, privind reducerea măsurii în care întreaga industrie chimică a fost obligată să înlocuiască materialele de risc înalt, indiferent de riscurile implicate.

I would also point out the importance of the compromise reached between the two largest political groups lorigine du papillomavirus terms of reducing the extent to which the entire chemical industry was to be obliged to replace high-risk materials regardless of the risks involved.

Apasă pentru a vedea definiția originală «genital warts» în dicționarul Engleză dictionary. Apasă pentru a vedea traducerea automată a definiției în Română. Negi genitale Genital wart Negi genitale sunt simptome ale unei boli cu transmitere sexuală foarte contagioasă cauzate de unele tipuri de papilomavirus uman. Se răspândește prin contact direct cu pielea-pe-piele, de obicei în timpul sexului oral, genital sau anal cu partenerul infectat.

O preluare realizată cu capital împrumutat este o tranzacţie cu risc înalt realizată cu capital privat. As part of this package, or in relation to it, the Economic and Financial Affairs Ecofin Council adopted a measure yesterday: the regulation of hedge funds, alternative funds or high-risk funds.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

hpv high risk contagious

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

Traducere "risc inalt" în engleză

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Nici un hpv high risk contagious pentru acest sens. Propune un exemplu Rezultate: Exacte: Timp de răspuns: 52 ms. Propune un exemplu.

tabere de detoxifiere in romania 2019 treatment of oxyuris in pregnancy