Neuroendocrine cancer carcinoid syndrome.

Clasificarea şi nomenclatura neoplasmelor neuroendocrine ale tractului digestiv Anatomie patologică Factorii genetici Manifestările clinice Sindromul carcinoid Dozări hormonale în tumorile neuroendocrine cancer carcinoid syndrome Markeri imunohistochimici în tumorile neuroendocrine gastroenteropancreatice Explorări imagistice în tumorile neuroendocrine Tumori neuroendocrine gastrice Tumori neuroendocrine duodenale Tumori neuroendocrine pancreatice Tumorile neuroendocrine ale jejunului şi ileonului Tumorile neuroendocrine ale apendicelui Tumorile neuroendocrine ale colunului şi rectului Tumori neuroendocrine ale căilor biliare extrahepatice Până nu demult se considera că originea acestor leziuni neoplazice o constitue celulele migrate ale crestei neurale.

Termenul de tumori carcinoide a fost introdus de Oberndofer în anulcare a descris o serie de tumori ileale ce aveau un comportament mai puţin agresiv în comparaţie cu adenocarcinoamele. În anulOrganizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă înlocuirea termenului de tumoră carcinoidă cu acela de tumoră, neuroendocrine cancer carcinoid syndrome sau carcinom neuroendocrin, ţinându-se cont de originea acestor tumori în sistemul neuroendocrin, răspândit difuz la nivelul tractului gastrointestinal de la stomac până la rect inclusivori la nivel extragastrointestinal pancreas, arbore bronşic, plămân, ficat, timus etc.

La acest nivel există neuroendocrine cancer carcinoid syndrome puţin 16 tipuri diferite de celule endocrine care secretă mai mult de 50 de tipuri de amine şi peptide, responsabile, în anumite condiţii, de apariţia sindromului carcinoid. Aceste celule aparţin sistemului APUD amine precursor uptake and decarboxylationcu largă răspândire în organism şi având caractere citochimice comune.

Există mai multe controverse în ceea ce priveşte nomenclatura acestor tipuri de tumori, în funcţie de diferenţierea şi gradingul tumoral, de indexul de proliferare, deci de agresivitatea tumorii precum şi de virus papiloma humano fase 1 secretor sau nu al leziunii.

O primă dilemă terminologică se referă neuroendocrine cancer carcinoid syndrome utilizarea termenului de tumoră sau neoplasm. Evident toate entităţile luate Capitolul I.

REVIEW-URI

Introducere 7 în discuţie în această lucrare au un caracter neoplazic neoplastic neuroendocrine cancer carcinoid syndrome, spre deosebire de termenul de tumoră care traduce ideea de protuberanţă masă, tumefacţie. În acest context, atât termenul de tumoră neuroendocrină NET cât şi cel de neoplasm neuroendocrin NEN sunt acceptate în diversele sisteme de clasificare propuse începând cu anul Totuşi acest termen de tumoră carcinoidă se păstrează ca o alternativă la tumorile neuroendocrine bine diferenţiate de grad scăzut sau intermediar în timp ce pentru tumorile neuroendocrine slab diferenţiate de grad înalt alternativa o constituie neuroendocrine cancer carcinoid syndrome de carcinom neuroendocrin.

Apariţia unor astfel de manifestări clinice depinde de localizarea leziunilor, de tipul substanţei secretate şi stadiul evolutiv al bolii. Spre exemplu, neuroendocrine cancer carcinoid syndrome nivelul duodenului se pot dezvolta gastrinoame responsabile de producerea sindromului Zollinger- Ellison, la nivelul pancreasului pot apărea glucagonoamele, insulinoamele, ViPoamele generatoare a sindromului Verner-Marrison sau somatostatinoamele.

Acestea din urmă se pot localiza şi la nivelul neuroendocrine cancer carcinoid syndrome, canalului cistic, colonului şi rectului. Sindromul carcinoid a mai fost descris în cursul evoluţiei unor astfel de tumori localizate extradigestiv, respectiv la nivel ovarian sau bronşic fiind însă absent în localizările rectale.

neuroendocrine cancer carcinoid syndrome

Trebuie menţionat faptul că statutul funcţional al tumorilor neuroendocrine se defineşte ţinând cont de manifestările clinice caracteristice acestora şi nu de caracteristicile histopatologice ori de profilul imunohistochimic.

Bibliografie Arnold R. Endocrine tumors of the gastrointestinal tract.

Netter's Gastroenterology

Introduction: definition, historical aspects, classification, staging, prognosis and therapeutic options. Best Pract Res Clin Gastoenterol, ,19, The pathologic classification of neuroendocrine tumors.

  • Netter's Gastroenterology - asspub.ro
  • Floch, MD, covers the entire field of digestive diseases—including those related to gastroenterology, hepatology, and nutrition—in one concise reference.
  • Parazi?ii o dau asa
  • TUMORILE NEUROENDOCRINE ALE APARATULUI DIGESTIV by Editura Amaltea - Issuu
  • Большинство их имело простой, незатейливый облик, но некоторые были выполнены в сложном архитектурном стиле, включавшем колонны с желобками и резьбу по камню.

  • Gastric cancer vs gist

A review of nomenclature, grading and staging systems. Pancreas 39 6 Management of gastrointestinal neuroendocrine tumors with liver metastases: a comprehensive review.

hpv tunete ferfiaknal

The Open Colorectal Cancer Journal5, Neuroendocrine tumors of the gastroenteropancreatic system. World J Gastroenterol ,14 35 Prognosis and Survival în Patients with gastrointestinal tract carcinoid tumors. Annals of Surgery6 Williams Ed, Sandler M.

The classification of carcinoid tumors. Lanceet1 Dignosis and surgical management în gastrointestinal neuroendocrine tumors.

Chirurgia,28. Rehfeld JF. The new biology of gastrointestinal hormones. Physiol Rev78, Gastropancreatic neuroendocrine tumors: 10 year experience în a single center.

papilloma virus nel gatto hpv e recidive

Med Oncol27 4 Hemminki K, Li X. Incidence trends and risc factor of carcinoid tumors: a nationwide epidemiologic study from Sweden. Cancer ,92, Capitolul II Epidemiologie Incidenţa reală a tumorilor neuroendocrine apărute în organismul uman este foarte dificil metastatic cancer details evaluat ţinând cont de faptul că, multe dintre acestea, evoluează foarte mult timp asimptomatic, iar neuroendocrine cancer carcinoid syndrome dintre localizări sunt greu accesibile explorărilor imagistice În literatură valorile referitoare la incidenţa tumorilor neoroendocrine variază de la un autor la altul şi de la o zonă geografică la alta şi se bazează pe alte diagnostice precum şi pe cele obţinute în urma examenelor necroptice.

Astfel, înModlin şi Sandor estimează această incidenţă, în Statele Unite ale Americii, la cazuri per În lucrarea sa Yao şi colab 4 evidenţiază faptul că, înîn SUA, exista o incidenţă a tumorilor neuroendocrine de 5,25 cazuri noi per Se constată, de asemenea, diferenţe rasiale, aceste tumori fiind mai frecvente la populaţia din Japonia şi Asia de Sud precum şi la populaţia Afro-Americană comparativ cu cea caucaziană.

Incidenţa acestor tumori raportată la cele 3 segmente ale intestinului primitiv s-a modificat de asemenea în ultimii 20 ani. Tumorile neuroendocrine sunt de cele mai multe ori unice şi sporadice, însă pot fi şi multiple, în special în sindroamele având determinism neuroendocrine cancer carcinoid syndrome aşa cum sunt neoplazia endocrină multiplă MEN tipul 1, sindromul von Hippel-Lindau, neurofibromatoza tipul 1 şi scleroza tuberoasă.

Riscul de apariţie unei tumori neuroendocrine, la o persoană având o rudă de gradul 1 afectată este de 4 ori mai mare decât la restul populaţiei, acest risc crescând la de 12 ori în cazul existenţei a două astfel de rude de gradul 1 afectate.

Med Oncol27 42.

Specificații

Chirurgia,23. Cancer ,92, J Clin Oncol26, Neuroendocrine tumor epidemiology: neuroendocrine cancer carcinoid syndrome Norway and North America. CancerOberg K. Carcinoid tumors: current concepts în diagnosis and treatment.

esophageal papilloma treatment hpv wart cause

The Oncologist ,3, Gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors. Lancet Oncol ,9, Guidelines for the management of gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors.

Gut54 Supl IV Updated population — based review of carcinoid tumors. Ann Surg, Capitolul III Clasificarea şi nomenclatura neoplasmelor neuroendocrine ale neuroendocrine cancer carcinoid syndrome digestiv Clasificarea şi nomenclatura utilizată pentru desemnarea neoplasmelor neuroendocrine NEN au suferit modificări în ultimele decenii datorită acumulării de dovezi legate de caracteristicile biologice şi evolutia acestora Premergător acesteia, Societatea Europeană de Tumori Neuroendocrine ENETS a propus 6,7 două instrumente complementare de clasificare a acestora: o clasificare în funcţie de gradul tumorii şi un sistem de stadializare în funcţie de localizare.

ENETS a punctat următoarele concepte esenţiale pentru felul în care sunt privite astăzi neoplasmele neuroendocrine: a heterogenitatea NEN localizări primitive diferite ; b diferenţierea tumorală; c malignitatea monitorizarea pe termen lung indică faptul că NEN, ca familie de tumori, sunt maligne. În cazul în care numărul de neuroendocrine cancer carcinoid syndrome şi indexul de proliferare indică grade diferite, se va lua în considerare gradul mai slab de diferenţiere.