(PDF) Enteral non-Hodgkin lymphoma in young age - difficult diagnosis

Cancer non hodgkins lymphoma survival rate

Corespondenåã: Dr.

Pantelimon nr. Aici este consultat tot la camera papillary thyroid cancer complications gardã æi se decide tratamentul ambulator al anemiei, consideratã secundarã unei infecåii intercurente.

Dupã aproximativ o lunã de tratament, starea generalã de astenie fizicã persistând, pacientul se prezintã în data de La examenul obiectiv se constatã paloare tegumentarã semnificativã, abdomenul suplu, mobil cu respiraåia, nedureros, fãrã formaåiuni palpabile, iar tuæeul rectal în limite normale.

Antecedentele heredocolaterale æi personale patologice — nesemnificative. Este efectuatã o ecografie abdominalã care relevã: ficat cu ecostructurã omogenã, dimensiuni la limita superioarã a normalului; colecist cu pereåi supli, fãrã calculi; VP 10 mm; CBP 5 mm; pancreas omogen, dimensiuni normale; ambii rinichi de formã, dimensiuni, ecostructurã normale; splina mm, omogenã; VU cu pereåi supli; prostata normalã; colonul drept destins de volum, plin cu conåinut, la nivelul colonului ascendent, subangulohepatic, pe o lungime de aproximativ 10 cm, se constatã îngroæarea circumferenåialã a peretelui colonic ce mãsoarã mm, ridicându-se suspici- unea de tumorã colonicã.

Через сорок минут после того, как он покинул станцию отправления, он оказался в усыпальнице Прокторы Совета, задрапированные в официальные черные одежды, которые были их униформой на протяжении столетий, уже ждали. При виде этого комитета по встрече Олвин ничуть не удивился и почти не испытал никакой тревоги. К этому времени он преодолел такое количество всевозможных препятствий, что еще одно дела не меняло.

С тех пор как он оставил Диаспар, он узнал такое количество всего, что с этим огромным знанием пришла и уверенность, граничащая с высокомерием.

Se decide internarea în secåia Chirurgie pentru investigaåii suplimentare. Radiografia pulmonarã, EKG: în limite normale. Colonoscopia Markerii tumorali testaåi CA æi CEA au arãtat valori crescute, de aprozimativ 3 ori valorile normale. Tomografia computerizatã Concluzii: tumora unghi hepatic colon; noduli limfoganglionari subhepatici æi ai pachetului vascular mezenteric; nodul hipodens segment IV hepatic, subcapsular, sugestiv pentru metastaza hepaticã unicã.

Diagnosticul cancer non hodgkins lymphoma survival rate a fost de: polipozã colonicã; tumorã colon ascendent unghi hepatichemoragica, stadiul IV T4,N3,M1respectiv D - Dukes, cu anemie secundarã medie 3. Din pãcate nu am avut posibilitatea de a efectua testari genetice privind diagnosticul de polipozã adenoma- toasã familialã, spre care ne orientau vârsta pacientului æi numãrul mare de polipi, cu toate cã antecedentele heredo- colaterale erau negative.

Aceste cazuri au fost diagnosticate cu limfom Hodgkin prin examinarea biopsiilor ganglionare în Laboratorul de Anatomie Patologică al aceluiaşi spital. Identificarea tipului histologic s-a efectuat utilizând coloraţia Hematoxi- lină-Eozină şi reacţia PAS.

Figura 1. Imagini CT: manæon solid colon la nivelul unghiului subhepatic, formaåiune intens iodofilã Figura 2.

papiloma genital diagnostico viermi marini

Markerii tumorali testaåi nu au putut tranæa diagnosticul, datoritã lipsei lor de specificitate. Cum sancåiunea terapeuticã chirurgicalã era similarã, am considerat inutilã, periculoasã æi consumatoare de timp preåios aæteptarea rezultatului histo- patologic de la biopsia colonoscopicã a tumorii.

Indicaåia chirurgicalã, în condiåii de urgenåã amânatã, a avut caracter categotic, fiind stabilitã de hemoragia tumoralã, cu anemie secundarã. Chimioterapia intra în discuåie cu rol adjuvant, fiind orientatã æi de tipul histopatologic al tumorii.

(PDF) Enteral non-Hodgkin lymphoma in young age - difficult diagnosis

Fãrã tratament, evoluåia aæteptatã ar fi fost cãtre agravare, cu dezvoltarea tumorii, invazii de vecinãtate, apariåia unor noi diseminãri æi precipitarea complicaåiilor suprainfecåia tumoralã, hemoragia.

Momentul operator a fost stabilit în raport cu parametrii optimi sau minimali obiectivi.

cancer non hodgkins lymphoma survival rate papillomavirus tree man

Pregãtirea preoperatorie generalã a vizat corectarea anemiei transfuzii de sânge integral, masa eritrocitarãa trombocitopeniei masa trombocitarãa hipoproteinemiei albumina umanãprecum æi a dezechilibrului ionic.

De asemenea ne-am asigurat de existenåa unor rezerve de sânge izogrup æi izoRh necesare în timpul intervenåiei chirurgicale æi postoperator. Pregãtirea colonului a vizat cancer non hodgkins lymphoma survival rate sa mecanicã clisme evacuatorii, fortrans æi antibioterapia preoperatorie metronidazol, sulperazon.

  1. Papilloma is squamous
  2. Мы склонны полагать, что обладаем свободой воли, но можем ли мы быть в этом уверены.

S-a intervenit chirurgical în data de Stadializarea operatorie a fost similarã cu cea preoperatorie pT4,N3,M1hepp. Evoluåia postoperato- rie chirurgicalã a fost favorabilã, cu reluarea tranzitului intestinal æi externarea pacientului la 10 zile postoperator. Rezultatul histopatologic a fost urmãtorul: Macroscopic: fragment de intestin subåire ileon terminal æi colon cu lungime totalã de cm.

Piesa operatorie Figura 4.

Enteral non-Hodgkin lymphoma in young age - difficult diagnosis

Tumora circumferenåialã, ulcerovegetantã, colon ascendent Figura 5. Formaåiune tumoralã ileon terminal cu structurã tubuloviloasã pe mucoasa colonicã; limfo- ganglioni mezenterici cu arhitecturã dezorganizatã ce prezintã proliferare limfocitarã atipicã dispusã interglan- dular; sunt prezenåi centri germinativi mari, neregulaåi. Diagnosticul histopatologic a parazitii iarta-ma album de limfom malign nonhodgkinian cu localizare multicentricã intestinalã æi limfoganglionarã mezentericã; polipozã adenomatoasã colonicã, posibil o formã familialã.

Se recomandã teste imunohistochimice, imunofenotipare æi gradare histologicã la Institutul Victor Babeæ.

Recommendations

Pacientul a fost trimis cãtre o clinicã de hematologie pentru continuarea tratamentului oncologic. La 3 luni de la intervenåie, controlul chirurgical a fost în limite normale, fãrã a se constata semne de recidivã.

Hemograma: leucocite 3. Frotiul sanguin, puncåiile osoase sternalã æi din creasta iliacã au fost cancer non hodgkins lymphoma survival rate.

cancer at metastatic