Traducere "Ovarian" în română

Ovarian cancer during pregnancy, Proceduri ginecologice laparoscopice în timpul sarcinii

Stamatian Secretar {tiin]ific Comitet {tiin]ific Interna]ional Conf. Ona Prof. Suciu Prof. Bulent Tiras Turcia Prof.

Zervoudis Grecia Secretari de redac]ie Prof. Valentin Friptu Rep.

helminth charger infection cancer de pancreas borderline

Moldova Prof. Vl d reanu Prof. Feride Sahin Turcia Prof.

ovarian cancer during pregnancy cancer la plamani ultima faza

Nanu Prof. Bu]ureanu Conf. Cernea Prof.

Onofriescu Conf. Anca Stãnescu Reproducere asistat Oncologie ginecologic Prof. Marinescu Prof. Peltecu Prof. Szabo Planificare familial Endocrinologie ginecologic Prof.

Cr iu] Conf. Manuela Russu Conf. Neagu Conf.

Proceduri ginecologice laparoscopice în timpul sarcinii

Anca Patologie obstetrical Prof. Anastasiu Imagistic Prof.

ovarian cancer during pregnancy papillomavirus mouth warts

Dumitrache Prof. Tic Chirurgie endoscopic Conf.

Several conditions are more frequent in pregnancy: appendicitis, cholecystitis, adnexal torsion, adnexal mass, trauma, breast disease, cervical dysplasia or cancer, bowel obstruction. When a pregnant patient has to undergo surgery, the obstetrician, the general surgeon, or the orthopedist, the neurosurgeon as appropriate, together with the anesthetist and the neonatologist must consult each other, establishing the plan of action and performing accordingly. Among all procedures, abdominal interventions have the most significant impact, either considering ovarian cancer during pregnancy, or laparoscopy. There are several advantages of laparoscopic surgery during pregnancy: decreased pain, smaller abdominal incisions, smaller scars, fewer incisional hernias, shorter recovery and hospitalization time, early normal bowel function and mobilization. There are also some possible disadvantages, such as injuring the pregnant uterus, decreasing uterine blood flow by increased intraabdominal pressure or even carbon dioxide absorption by mother and fetus.

Craina Neonatologie Prof. Silvia Stoicescu Conf.

ovarian cancer during pregnancy papillary thyroid cancer features

Chitulea Prof. Goidescu, D.

Eniu, F. Stamatian Oral pathology and its consequences on the maternal-fetal outcome in pregancy a review of the ovarian cancer during pregnancy Adriana Objelea, Georgiana Nemeti, F.

Proceduri ginecologice laparoscopice în timpul sarcinii

StamatianGabriela Caracostea Original article Chlamydia infection a linkage to preeclampsia development B. Vinereanu, Monica Mihaela Cîrstoiu Successful pregnancy outcome after laparoscopic myomectomy for a large myoma in a patient with previous uterine artery embolization and C-section L. Pirtea, Cristina Secoşan, D. Varianta electronica pentru tiparire prin e-mail: revistaog yahoo. Toate lucrarile trebuie trimise într-un format concordant la cerin]ele grupului de editori constituit la Vancouvercare pot fi accesate pe internet la adresa: www.

Laparoscopic gynecological procedures during pregnancy

Articolele vor fi redactate în limba engleza sau în alte limbi de circula]ie interna]ionalã francezã. Structura: pg. Nu se vor trece mai mult de 6 autori. Referatele generale nu vor avea mai mult de 8 pagini, articolele originale 5 pagini, iar prezent rile de caz 3 pagini.

Ovarian - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

Autorii sunt responsabili de ceea ce au publicat sub semn tura lor. Tabelele vor fi numerotate cu cifre latine, iar graficele, schemele, fotografiile cu cifre arabe. Abonamente anuale Membrii Societ ]ii de Obstetric -Ginecologie Semn tura Gynecologic cancers are the most common malignancies diagnosed during pregnancy, and by their location and the impact of their treatment on fertility are becoming a very important issue.

ovarian cancer during pregnancy papilloma plantar wart

The treatment of cancer during pregnancy is a therapeutic ovarian cancer during pregnancy because cancer metastatic to bone the necessity of a multidisciplinary team and the lack of information or conflicting data regarding the impact of treatment on embryo- fetal development. Rezumat: Consideraţii generale despre cancerele ginecologice în sarcină Diagnosticul de cancer în sarcină în ultimii ani a cunoscut o creştere continuă, acest lucru datorându-se şi amânării primei sarcini din considerente sociale şi profesionale.

Traducere "Ovarian" în română

Cancerele ginecologice sunt cele mai frecvente afecţiuni maligne diagnosticate în sarcină, ovarian cancer during pregnancy prin localizarea acestora şi impactul tratamentului asupra fertilităţii devin o problemă foarte importantă. Dacă în trecut în momentul diagnosticării unei forme de cancer în sarcină recomandarea era de avort terapeutic şi începerea tratamentului oncologic, în prezent există o tendinţă tot mai mare de a ţine cont de dorinţa pacientei şi păstrarea a sarcinii dacă este posibil.

ovarian cancer during pregnancy

Tratamenul cancerului în sarcină este o provocare terapeutică, datorită necesităţii unei echipe multidisciplinare şi a lipsei de informaţii sau a datelor contradictorii privind impactul tratamentului asupra dezvoltării embrio-fetale.