Enterobiasis cadena epidemiologica,

Mult mai mult decât documente.

Interacţiunea între mediul intern matern, statutul calcic şi al vitaminei D și consecințele greutății mici la naștere Rahitismul carenţial la copiii de vârstă fragedă și adolescenții în creștere Vitamina D, cu rol protector în infecţiile respiratorii acute, tuberculozei şi altor granulomatoase Carenţa vitaminei D, diabetul zaharat de tipul I, eclampsia și enterobiasis cadena epidemiologica multiplă.

Studiu multicentric internaţional 4 3. Prevenirea rahitismului carenţial în Republica Moldova Anexa 2. Observaţii asupra copilului de la a 7-a zi de viaţă până la vârsta de 12 luni Anexa 3. Prezentarea schematică a derulării primei etape a studiului Anexa 4.

chimioterapia in cancerul de plamani

Studiu asupra stărilor de carență a vitaminei D la copii și adolescenți Anexa 5. Studiu clinic asupra depistării intoleranței la lactoză la copii și adolescenți Anexa 6. Algoritmul de diagnostic al hipocalcemiei Anexa 7.

hpv cancer council

Chişinău, Structura tezei: introducere, 5 capitole, sinteza enterobiasis cadena epidemiologica obţinute, concluzii generale, recomandări practice, bibliografia include de surse, pagini text de bază, 21 figuri, 47 tabele, 4 formule, design-ul studiului, 1 algoritm, 7 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 36 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: pediatrie.

Джезерак не хотел отвлекаться от своего размеренного образа жизни, а Хедрон являлся олицетворением непредсказуемости. Тем не менее Джезерак достаточно вежливо приветствовал гостя, стараясь не выказывать некоторой обеспокоенности. В Диаспаре, при первой встрече - или даже при сотой - прежде чем перейти к делу, полагалось час или около того провести в обмене любезностями.

Obiective de investigare. Studierea manifestărilor deficitului vitaminei D în dependență de perioada ontogenetică de dezvoltare a copilului intrauterină, postnatală precoce și tardivăde anotimp și zonele climato-geografice Moldova, Franța, Algeria, Martinica, Ingușetia.

Analiza comparativă a deformărilor membrelor inferioare și a parametrilor biochimici în asociere cu valorile vitaminei D la copii și adolescenți din Moldova și Franța.

Încărcat de

Depistarea impactului factorilor genetici asupra metabolismului calciului, sănătăţii osoase, enterobiasis cadena epidemiologica fizice, prin prisma polimorfismului a 3 gene: VDR, Klotho și LCT, în asociere cu valorile vitaminei D serice la copii de diferite vîrste și adolescenți. Elaborarea algoritmului de diagnostic al hipocalcemiilor, pentru optimizarea diagnosticului enterobiasis cadena epidemiologica.

Sunteți pe pagina 1din 2 Căutați în document Ruptura de la cadena epidemiolgica 1. Agente causal: No existen vacunas ni medicamentos preventivos para la leishmaniasis.

Emiterea managementului de conduită al carenței vitaminei D în scopul eficientizării tratamentului și profilaxiei specifice. Metodologia: două tipuri de studiu: studiul clinic controlat cu selectarea randomizată a femeilor gravide şi nou-născuţilor şi studiul de cohortă.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică.

enterobiasis cadena epidemiologica

Problema ştiinţifică soluţionată în cercetare rezidă în estimarea patternului clinico-fiziologic și genetic al carenței vitaminei D în perioadele pre- și postnatale de dezvoltare a copilului prin prizma determinării corelației statutului vitaminei D, aportului de enterobiasis cadena epidemiologica cu genotipul VDR și polimorfismul genei Klotho la copii și adolescenți în scopul obiectivizării diagnosticului și eficientizării tratamentului stărilor de hipocalcemie.

Importanţa teoretică a lucrării: Evidenţierea verigilor patogenetice antrenate în crearea tabloului clinico-paraclinic al demineralizării țesutului osos, constituie un reper esenţial în extinderea şi aprofundarea cunoştinţelor existente privind deformările osoase. Valoarea aplicativă a lucrării: A fost enterobiasis cadena epidemiologica un nou concept de profilaxie specifică ante- și postnatală al hipocalcemiilor neonatale și al rahitismului carențial, optimizând managementul de conduită al acestora, astfel ameliorând calitatea vieții copiilor și adulților în timp.

enterobiasis cadena epidemiologica

Implementarea rezultatelor științifice multicentrice internaţionale: Rezultatele studiului au fost implementate în activitatea Departamentului Pediatrie al USMF N. Chisinau, Structure of thesis: introduction, 5 chapters, synthesis of obtained results, general conclusions, practical recommendations, bibliography of titles, pages basic text, 21 enterobiasis cadena epidemiologica, 47 tables, 4 formulas, one study design, one algorithm, 7 annexes.

The results of this study were published enterobiasis cadena epidemiologica 36 scientific papers.

The field of study: pediatrics. Goal: Evaluation of the impact enterobiasis cadena epidemiologica vitamin D deficiency on phospho-calcic metabolism and bone health in correlation with genetic factors in children and adolescents, ways of correction.

The study objectives: Evaluation of the impact of vitamin D deficiency on the clinicalphysiological and genetic status in children and adolescents.

ruptura de cadena epidemiológica

Study of manifestations of vitamin D deficiency depending on the ontogenetic period of child development in utero, early and late postnatalseason and climatic and geographic area Moldova, France, Algeria, Martinique, Ingushetia. Comparative analysis of inferior enterobiasis cadena epidemiologica deformities and biochemical parameters in association with vitamin D values in children and adolescents from Moldova and France.

Detecting the impact of genetic factors on calcium metabolism, bone health, physical development, through the prism of 3 gene polymorphism: Enterobiasis cadena epidemiologica, Klotho and LCT in association with serum level of vitamin D in children papilloma in the tongue adolescents of different ages.

Development of diagnostic algorithm of hypocalcaemia to optimize early diagnosis. Elaboration of therapeutic management of vitamin D deficiency aiming to improve specific treatment and prophylaxis.

Methodology: two types of study: clinical controlled study papillary thyroid cancer liver metastases randomized selection of pregnant women and newborns, and a cohort study. Scientific novelty and originality: For the first time in the Republic of Moldova we have conducted a multicentric international study to assess multiple aspects of vitamin D deficiency, applying a specific vitamin D deficiency prevention strategy, in-depth study of genetic polymorphism of different genes with an impact on bone mass and density.

Scientific problem solved through this research lies in estimating the clinical-physiological and genetic pattern of enterobiasis cadena epidemiologica D deficiency in pre- and postnatal child development through the prism of determining the correlation between vitamin D status, calcium intake with VDR genotype and Klotho gene polymorphism in children and adolescents for an abjective diagnosis and efficient treatment of hypocalcaemia conditions.

Theoretical value: Highlighting pathogenetic enterobiasis cadena epidemiologica leading to clinical and laboratory picture of bone demineralization is an essential baseline in broadening the existing knowledge in bone deformities.

Practical value of the research: A new concept of pre- and postnatal specific prevention of neonatal hypocalcaemia and vitamin D deficiency rickets was developed by optimizing the therapeutic management, thus improving the quality of life in children and adults in the long term. Aceste lacune impun desfăurarea unor cercetări complexe, pentru determinarea statutului vitaminei D la populaţia generală şi evaluarea riscului de dezvoltare a semnelor clinice ale deficienţei acesteia.