Mult mai mult decât documente.

Papiloma palpebral tratamiento, Statistique d'Usage du Serveur Orphanet asspub.ro - Octobre - Mots-clés

Descrierea practicii noastre medicale de zi cu zi necesită deci o clasificare consensuală, pragmatică şi uşor de folosit. Această clasificare trebuie să fie de largă recunoaştere internaţională şi să permită comunicarea dincolo de frontiere.

Ea cuprinde criterii de includere şi de excludere care permit medicilor de familie să clasifice probleme clinice similare folosind acelaşi termen, respectiv acelaşi cod.

Compendiu de chirurgie oro-maxilo-faciala - Alexandru Bucur

Studiul pilot realizat în hpv subtypes that cause cancer 30 de medici generalişti români, coordonat de dr.

Marius Mărginean, cu sprijinul unor specialişti din Papiloma palpebral tratamiento şi al Fundaţiei Pentru O Societate Deschisă, îşi propune papiloma palpebral tratamiento realizeze o reţea informatizată în care de medici de familie papiloma palpebral tratamiento toată ţara să înregistreze date din asistenţa medicală primară, folosind sistemul de clasificare ICPC.

Comitetul Internaţional de Clasificare al WONCA2 susţine activitatea acestui grup de medici generalişti români, care va permite, datorită utilizării ICPC, să realizeze o valoroasă bază de date privind starea de sănătate a pacienţilor.

Nu este suficient să existe o clasificare cu recunoaştere internaţională. Trebuie să existe şi versiuni în limba în care practicăm medicina de familie la noi acasă, în limba ţării în care ne desfăşurăm activitatea medicală cotidiană.

Prezenta lucrare este chiar mai mult decât o traducere a cărţii ICPC După publicarea acesteia îns-a constatat că ea conţinea dezintoxicare intestin serie de greşeli şi omisiuni care se răsfrângeau asupra calităţii înregistrării.

Sper că mulţi medici de familie români vor găsi această lucrare utilă şi că ea va permite la îmbunătăţirea, atât în plan naţional cât şi internaţional, al comunicării şi înţelegerii activităţii noastre în domeniul papiloma palpebral tratamiento medicale primare.

Oxford University Press, The electronic version of ICPC Differences with the printed version and the consequences. Fam Pract ; În noiembrie OMS a invitat un grup de experţi cu experienţă în domeniul clasificărilor în asistenţa medicală primară, majoritatea dintre ei fiind membrii ai Comitetului de Clasificare Wonca WONCA Classification Committeepentru a face parte dintr-un grup de lucru care să pregătească un sistem de clasificare al motivelor pentru care pacienţii se adresează serviciilor din asistenţa medicală primară Reasons for Contact Classification.

  • ICPC-2 by CNSMF - Issuu
  • Ovarian cancer ribbon images
  • Atlas Cirugía asspub.ro - PDF Free Download

Grupului i s-a lăsat libertatea de a propune orice plan sau concept pe care l-ar considera adecvat scopului, având însă în vedere corelarea cu Revizuirea a IX-a a ICD.

În aprilie OMS solicita grupului de lucru să folosească un sistem alfanumeric care să nu aibă mai mult de 3 caractere alfanumerice de bază, să fie perfect compatibil cu clasificarea ICD-9 şi să încerce o apropiere de ICD, pe atunci în curs de dezvoltare. Dinînsă, devenise clar că ICD nu va avea un format şi o structură care să papiloma palpebral tratamiento cu clasificarea la care lucra grupul de lucru şi pe care aceştia au numit-o Clasificarea Internaţională pentru Asistenţa Medicală Primară ICPC.

În noiembrie OMS a decis să studieze sistemele de clasificare pentru asistenţa medicală primară. Prima versiune a ICPC a fost revizuită şi luată în discuţie în cadrul unei reuniuni care avut ca temă nevoia de informaţie ale ţărilor membre OMS, în vederea ameliorării stării de sănătate orientată către asistenţa medicală primară. Participanţii au considerat că sistemul de clasificare nu poate înlocui ICD, dar îl poate completa. De atunci, ICPC a fost tot mai mult folosit de medicii de familie, papiloma palpebral tratamiento sau în grupuri de practică, pentru codificarea activităţii lor, în unele ţări fiind chiar oxiuri zentel la clasificarea motivelor de prezentare a pacienţilor din asistenţa primară.

Încărcat de

Înregistrarea simultană a motivelor prezentării aşa cum sunt ele percepute de pacient şi al diagnosticului pus de clinician a permis o mai bună înţelegere a cauzelor care îl determină pe pacient să se prezente la medicul său de familie şi la modul în care îşi prezintă problemele care îl supără.

ICPC a permis, de asemenea, clasificarea episoadelor de boală, în scopul cunoaşterii mai bune al activităţii din practica medicilor de familie. Este de aşteptat ca posibilitatea de cat dureaza o detoxifiere a codurilor să permită specialiţtilor epidemiologi şi altor cercetători compararea datelor codificate cu ICPC cu date codificate cu ICD Hapsara, M.

În cadrul acestui program, coordonat de Prof. Jan van Es, personalitate de referinţă în domeniul medicinei de familie, pe lîngă diverse activităţii în domeniul întăririi organizaţiilor de medicina familiei şi în domeniul educaţiei medicale continue, au fost organizate şi activităţi de cercetare în medicina de familie.

Astfel, în s-a desfăşurat un prim studiu pilot de morbiditate, la care au participat 30 de medici de medicină papiloma palpebral tratamiento din patru centre — Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara. Medicii au înregistrat fiecare consultaţie pe parcursul unui an, pe fişe special concepute în acest scop.

Au fost completate peste S-a dovedit astfel că sistemul de clasificare ICPC poate fi utilizat în studiul morbidităţii cât în evaluarea activităţii desfăşurate la nivelul cabinetului de medicina familiei. Problema cea mai mare a constituit-o modul de înregistrare manuală, pe fişe, destul de anevoios. Această reţea va deservi peste Marinela Olăroiu. A trebuit ca şi noi să preluăm din mers aceste corecturi, astfel încât versiunea în limba română cuprinde, pe lângă traducerea capitolelor din lucrarea publicată a ICPC-2 şi lista papiloma palpebral tratamiento coduri capitolul 10 actualizată Versiunea ICPCE este disponibilă doar în format cancere abdominale în engleză şi franceză în INTERNET şi de scurt timp şi în română.

Activitatea a fost mai dificilă datorită lipsei unui vocabular structurat pentru medicina familiei şi a unei liste de definiţii în limba flatulenta dupa nastere. Acest lucru este foarte important pentru dezvoltarea unui sistem informatic papiloma palpebral tratamiento, care să ne permită obţinerea unor date papiloma palpebral tratamiento din asistenţa medicală primară.

Mulţumim, de asemenea, preşedintelui WICC, prof. Nu în ultimul rând. Introducere Istoric Până la mijlocul anilormajoritatea datelor legate de morbiditate obţinute din cercetarea asistenţei primare au fost clasificate folosind Clasificarea Internaţională a Bolilor International Classification of Diseases ¹,².

Aceasta a avut marele avantaj al recunoaşterii internaţionale deoarece permite compararea datelor din diferite ţări. Oricum, a existat dezavantajul că multe simptome şi circumstanţe în care nu era vorba de boală, prezente în asistenţa primară erau greu de codificat cu această clasificare, concepută iniţial pentru statistica mortalităţii şi cu papiloma palpebral tratamiento structură bazată pe boli.

Bibliografia din primii ani, prezentată mai jos, prezintă câteva din problemele, evoluţiile şi concepţiile privind clasificările în medicina primară înainte papiloma palpebral tratamiento după constituirea Comitetului pentru Clasificare WONCA în A classification of disease.

Westbury R C, Tarrant M. Classification of disease in general practice: a comparative study. Bentsen B G.

Posts navigation

Illness and general practice: a survey of medical care in an inland population in South-East Norway. Hutchinson I M. The Australian morbidity survey Annals of General Practice ; Patient morbidity and some patterns of family practice in South-Eastern Ontario. Ugeskrift Laeger ; Deşi conţinea o secţiune pentru clasificarea unor simptome neconfirmate diagnostic, clasificarea era bazată tot pe structura ICD şi era 2 WONCA în continuare neadecvată. A treia ediţie, apărută înconţinea în plus criterii de utilizare a majorităţii rubricilor5, ceea ce a crescut considerabil exactitatea utilizării, fără însă a depăşi deficienţele întâlnite în asistenţa primară.

A fost necesară o nouă clasificare atât pentru motivele de prezentare ale pacienţilor, cât şi pentru înregistrarea de către medic a problemelor pacienţilor. Înla Conferinţa pentru Asistenţa Medicală Primară organizată sub egida Organizaţia Mondială a Sănătăţii OMS la Alma Ata6 s-a stipulat că asistenţa medicală primară reprezintă cheia către "sănătate pentru toţi în anul ". În acelaşi timp, atât OMS cât şi WONCA au înţeles că dezvoltarea papiloma palpebral tratamiento sistem de asistenţă primară adecvat, care să permită evaluarea şi implementarea priorităţilor în asistenţa medicală este posibilă doar dacă organizatorii de sănătate au la dispoziţie informaţiile necesare.

Aceasta a dus la dezvoltarea unor noi sisteme de clasificare. Acestea pot fi simptome sau suferinţe cefalee sau teamă de cancerboli cunoscute gripă sau diabetcereri de servicii profilactice sau de diagnostic măsurarea TA sau ECGsolicitări de tratament repetarea unei reţeteobţinerea unor rezultate de analize sau motive administrative certificate medicale.

Motivele sunt, de obicei, legate de una sau mai multe probleme existente pe care medicul le formulează la papiloma palpebral tratamiento consultaţiei ca şi probleme care au fost rezolvate, care pot sau nu să coincidă cu motivele prezentării. Clasificările bolilor sunt concepute pentru a permite codificarea sub forma unei afecţiuni, boli sau leziuni, a interpretării date de cadrele medicale problemelor de asistenţă medicală ale pacientului, reprezentând cererea de asistenţă a persoanei respective.

papiloma palpebral tratamiento hpv e herpes genitale

Spre deosebire de aceasta, RFEC este centrată papiloma palpebral tratamiento elementele problemei din perspectiva pacientului7. Ţinând cont de acesta aspect, este orientată mai degrabă spre pacient decât spre boală sau medic. Motivul prezentării sau cererea de asistenţă trebuie să fie definită de medic sau de alt cadru medical înainte de a interpreta şi evalua problema de sănătate a pacientului sub forma unui diagnostic, sau înainte de a lua decizii privind modul de rezolvare a problemei pacientului.

Grupul de lucru care a elaborat clasificarea RFE a testat multiplele sale variante în studii pe teren.

intraductal papilloma breast histopathology papillary urothelial hyperplasia icd 10

Primul studiu pe teren a fost efectuat pentru a testa în ce măsură clasificarea RFE era completă şi repetabilă; studiu pilot a fost efectuat în Olanda, vaccin papilloma virus avis Rezultatele obţinute din acest studiu pilot au impulsionat efectuarea în continuare a unui studiu de fezabilitate în Clasificarea a fost tradusă integral în mai multe limbi printre care franceza, maghiara, norvegiana, portugheza, rusă.

Din analiza a peste În cursul acestui papiloma palpebral tratamiento de fezabilitate s-a constatat că RFEC poate fi folosit foarte bine pentru a clasifica simultan motivele prezentării alături de alte două elemente de bază ale asistenţei orientate pe problemă, anume procedurile de asistenţă şi problemele de sănătate diagnosticate.

Deşi ICPC-1 era mult mai adecvată pentru asistenţa primară decât clasificările anterioare care foloseau drept cadru de referinţă ICD, nu conţinea criterii de includere sau referiri încrucişate.

În această privinţă, deci era inferioară lucrării legate de ICHPPC-2, deşi o cita pe aceasta ca fiind o posibilă sursă pentru criterii de includere. În a demarat într-un număr de ţări europene un proiect de utilizare a noului sistem de clasificare pentru obţinerea datelor de morbiditate din medicina generală, necesară sistemului naţional de informaţii sanitare.

papiloma palpebral tratamiento

Category: DEFAULT

Aceasta a implicat traducerea clasificării şi efectuarea unor studii comparative între ţări. Rezultatele au fost publicate în într-un volum care conţine şi o reactualizarea ICPC.

În WONCA a devenit organizaţie nonguvernamentală ONG cu relaţii oficiale cu OMS şi au început colaborarea, ceea ce a dus la o mai bună înţelegere a necesităţii asistenţei primare de a avea papiloma palpebral tratamiento său sistem informaţional şi de clasificare în cadrul general care să cuprindă toate serviciile de sănătate. Pentru prima oară personalul sanitar a putut clasifica, trei elemente importante ale consultaţiei medicale utilizând o singură clasificare: motivele prezentării, diagnosticul sau problema papiloma humano en ano procedeele de îngrijire.

Înlănţuirea elementelor permite clasificarea întregii consultaţii, începând cu motivele prezentării până la concluzii. Acest amestec de subiecte creează confuzii, deoarece entităţi diagnostice pot fi încadrate la fel de justificat în mai multe capitole, de ex. În loc să respecte această structură, capitolele ICPC se bazează doar pe sistemele organismului după principiul conform căruia localizarea are prioritate în faţa etiologiei.

Componentele fiecărui capitol permit specificarea considerabilă pentru toate cele trei elemente ale consultaţiei, iar structura lor simetrică şi numerotarea deseori uniformă de-a lungul capitolelor uşurează utilizarea chiar şi în sistemele de înregistrare manuală. Structura raţională şi uşor de înţeles a ICPC este un motiv serios pentru a considera această clasificare ca un model pentru clasificările papiloma palpebral tratamiento viitoare.

În această carte am inclus informaţii despre toate acestea. Termenii trebuie să provină dintr-un nomenclator sau tezaur. Un nomenclator conţine toţi termenii şi jargonul profesional Clasificare Internaţională a Asistenţei Medicale Primare 5 al medicinei, iar un tezaur este o colecţie de termeni, ca o enciclopedie sau o bază de date în computer, cu un index cuprinzător şi sinonime. Sistemele de clasificare oferă o structură care permite aranjarea numelor de obiecte în clase conform unor criterii stabilite.

Ele nu trebuie să conţină în mod obligatoriu toţi termenii, dar dificultăţile survin atunci când sunt utilizate ca nomenclator iar termenii căutaţi nu sunt papiloma palpebral tratamiento. Adesea, mulţi termeni sunt incluşi într-o rubrică, astfel încât utilizarea codificării bazată pe clasificare nu oferă specificitatea adecvată ICPC este o clasificare ce reflectă distribuţia caracteristică şi conţinutul aspectelor din asistenţa primară. Nu este un nomenclator.

Complexitatea pe care o are medicina la nivelul nevoilor fiecărui pacient în parte necesită un nomenclator şi un tezaur mult mai mari decât ICPC, în papiloma palpebral tratamiento special pentru înregistrarea detaliilor specifice fiecărui pacient în parte. Utilizarea ICPC în combinaţie cu ICD şi cu alte sisteme de clasificare, ca de exemplu clasificarea Anatomică-TerapeuticăChimică a medicamentelor — ATC Anatomical — Therapeutic - Chemical Classification of Medication poate furniza bazele unui nomenclator şi tezaur bun, dar dacă este necesară codificarea completă, acestea trebuie suplimentate cu sisteme de codificare şi mai specifice.

papiloma palpebral tratamiento genetic cancer diagnosis

Oricum, ICD oferă acum un nomenclator de largă recunoaştere a bolilor şi problemelor de sănătate în asistenţa primară. Deşi ICD10 nu reprezintă cel mai adecvat instrument pentru clasificările din asistenţa primară18, utilizarea ca ghid ICPC deschide drumul spre înregistrări bune pe computer a datelor pacienţilor permiţând schimburi de date cu alţi specialişti şi spitale Ultimele sunt explicate în capitolul 6 şi detaliate în lista din capitolul Pentru menţinerea stabilităţii şi consecvenţei s-au făcut foarte puţine modificări în clasificare, deşi au fost sugerate multe, ele urmând să reprezinte viitoare teme de lucru ale Comitetului de Clasificare WONCA.

  1. Papiloma humano contagio entre mujeres
  2. Statistique d'Usage du Serveur Orphanet asspub.ro - Octobre - Mots-clés
  3. Asd fracția 2 varicose ca ia -  

Din acest motiv solicităm în mod special feed-back din partea utilizatorilor în scopul susţinerii acestui proces. Cartea se bazează pe terminologia standard, după cum a fost definită în glosarul internaţional publicat de Comitetul de Clasificare WONCA în Cartea conţinede asemenea, informaţii în legătură cu un număr de noi iniţiative în ce priveşte clasificarea.

Prima versiune conţinea o listă de coduri de conversie cu ICD ICPC a fost deja tradusă în 19 limbi şi publicată sub formă de carte în unele dintre ele Tabelul 1 13,20, S-au iniţiat deja şi traduceri pentru ICPC 2.

Traducerile trebuie făcute de către traducători nominalizaţi care să lucreze în cooperare cu Comitetul de Clasificare WONCA şi respectând standardele impuse de acesta, în mod special în legătură cu dimensiunile retroversiei de control care ar putea fi necesară; Deoarece WONCA va păstra drepturile de autor, va permite, de obicei, traducerea fără taxe pentru organizaţiile care traduc şi papiloma palpebral tratamiento îşi păstrează drepturile de autor pentru versiunea lor.

De a menţine compatibilitatea internaţională a versiunilor ICPC2.

Atlas Cirugía Veterinaria.pdf

De a obţine feed-back şi de a monitoriza experienţa internaţională în folosirea ICPC De a încuraja utilizarea ICPC-2, mai degrabă decât de a o îngrădi datorită restricţiilor. De a obţine susţinere financiară care să permită realizarea acestor scopuri şi a permite dezvoltarea în continuare a activităţii Comitetului de Papiloma palpebral tratamiento WONCA.

papiloma palpebral tratamiento hpv lingua contagio

Politică 1. Versiunea electronică a ICPC 2 trebuie să fie utilizabilă în cât mai multe ţări. Taxele de licenţă vor fi preluate de aceste organizaţii de la utilizatorii finali şi vor fi colectate de către distribuitori pentru WONCA.

Compendiu de chirurgie oro-maxilo-faciala - Alexandru Bucur

Taxele vor fi stabilite prin negociere şi pot fi anulate dacă WONCA consideră necesar, ca de exemplu, când sunt folosite pentru cercetare şi dezvoltare.

Cititorii care doresc să obţină această carte în versiune electronică sau să folosească versiuni electronice ale ICPC-2 în sisteme de computer sau de a dezvolta şi utiliza ICPC în alte moduri trebuie să contacteze un membru local al Comitetului de Clasificare WONCA vezi p.

Clasificare Internaţională papilloma eyelid removal cpt Asistenţei Medicale Primare 9 Abrevieri Pe cât s-a putut, nu au fost folosite abrevieri în această carte.

În câteva locuri au fost incluse în rubrici câteva abrevieri care sunt mai frecvent folosite în limba engleză şi care reies clar din context. Oricum, câteva au fost papiloma palpebral tratamiento, şi anume: abn.

Papiloma palpebral tratamiento rugăm luaţi legătura cu membrul regional al Comitetului p. Structura ICPC ICPC are o structură biaxială simplă: 17 capitole reprezentând sistemele organismului pe o axă, fiecare dintre ele având un cod alfabetic şi câte şapte componente identice, având un cod numeric format din 2 cifre, pe cealaltă axă Fig.

ICPC are o formulă mnemotehnică simplă care uşurează utilizarea sa de zi cu zi de către medic şi simplifică procesul de codificare manuală a datelor care urmează a fi înregistrate.

Este prezentată sub forma unei liste tabelare Capitolul Rubricile pentru componentele 1 şi 7 sunt prezentate integral pentru fiecare capitol. Rubricile pentru componentele sunt identice în toate capitolele şi sunt prezentate o singură dată.

Fiecare rubrică are un cod alfanumeric format din 3 elemnte o literă şi 2 cifreun titlu cu o lungime limitată şi codurile rubricilor corespunzătoare din ICD Indexul alfabetic al listei Capitolul 12 conţine termeni din toate titlurile de rubrici şi din criteriile de includere. Nu este făcut să fie atotcuprinzător, termenii incluşi sunt doar cei uzuali sau importanţi pentru asistenţa medicală primară.