Înțelesul "myiasis" în dicționarul Engleză

Inverted papilloma in the nose

Apasă pentru a vedea definiția originală «myiasis» în dicționarul Engleză dictionary.

flatulenta que significa

Apasă pentru a vedea traducerea automată a definiției în Română. Miază Myiasis Myiasis este infestarea parazitară a corpului unui mamifer viu prin larve de zbor care cresc în interiorul gazdei în timp ce se hrănesc cu țesutul său.

inverted papilloma in the nose papilloma virus alla lingua

Deși muștele sunt cel mai frecvent atrase de răni deschise și blănuri înfundate în urină sau fecale, unele specii pot crea o infestare chiar și pe piele neîntreruptă și au cunoscut chiar și utilizarea de sol umed și de muște nemiatice ca agenți vectori pentru larvele lor parazitare. Colloquialisms pentru miasis include flystrike și blowfly grevă, și victima sau țesutul poate fi descris ca fly-suflat.

ovarian cancer abdominal bloating pictures vaccino hpv vergine

Denumirea condiției provine din greaca veche, care înseamnă "zbura". Deoarece unele animale nu pot reacționa la fel de eficient ca și oamenii la laryngeal papillomatosis tonsils și efectele miasiei, astfel de infestări reprezintă o problemă severă și persistentă pentru inverted papilloma in the nose zootehnice la nivel mondial, provocând pierderi economice grave în cazul în care nu sunt atenuate de acțiunea umană.

Cum să evităm complicaţiile în chirurgia rinobazei How to avoid complications in skull base surgery C. This paper is an overview of the potential complications that can occur during regular endoscopic sinonasal surgery and also in skull base surgery.

Deși, de obicei, o problemă mult mai mare pentru animale, miasisul este, de asemenea, o afecțiune relativ frecventă a oamenilor în regiunile tropicale rurale în care miiaticele zboară prosperă și adesea pot necesita asistență medicală pentru îndepărtarea chirurgicală a paraziților.

Myiasis is the parasitic infestation of the body of a live mammal by fly larvae that grow inside the host while feeding on its tissue. Although flies are most commonly attracted to open wounds and urine- or feces-soaked fur, some species can create an infestation even on unbroken skin and have even been known to use moist soil and non-myiatic flies as vector agents for their parasitic larvae.

inverted papilloma in the nose

Colloquialisms for myiasis include flystrike and blowfly strike, and the victim or the tissue may be described as fly-blown.

The name of the condition derives from ancient Greek μυῖα, meaning "fly".

Și o umflătură otrăvitoare verde pe vârful nasului.

Because some animals cannot react as effectively as humans to the causes and effects of myiasis, such infestations present a severe and continuing problem for livestock industries worldwide, causing inverted papilloma in the nose economic losses where they are not mitigated by human action.

Although typically a far greater issue for animals, myiasis is also a relatively frequent affliction of humans in rural tropical regions where myiatic flies thrive, and often may require medical attention to surgically remove the parasites.

inverted papilloma in the nose

Citește mai multe Definiția myiasis în dicționarul Engleză Definiția de miasie în dicționar este infestarea corpului de către larvele muștelor. O altă definiție a miasisului este orice boală care rezultă din această infestare.

Inverted Papilloma, sphenoid sinus

The definition of myiasis in the dictionary is infestation of the body by the larvae of flies. Other definition of myiasis is any disease resulting from such infestation.