Redirecționează aici:

Srpsko hrvatski padezi, Precizări generale privind examenul de licenţă Specializarea: Limbi și literaturi

Examenul de licență, proba scrisă, se susține la specializarea la care s-a redactat teza de licență A sau Ala alegere limbă sau literatură.

În cazuri speciale, examenul de licență, proba scrisă, se poate susține și la cealaltă specializare, dacă se obține aprobarea Decanatului în aceste sens. Anexa 1.

oxiuros bebe

Limbă Pentru toate specializările, exercițiile de limbă vor fi similare cu cele practicate pe parcursul anilor de studiu ex: precizarea formei corecte a unui verb, reformularea unui mesaj ținând cont de un început dat sau de un cuvânt indicat, completarea unui text cu cuvinte lipsă, completarea unui text cu cuvinte obținute prin diverse procedee de formare a cuvintelor de la o rădăcină indicată, indicarea și corectarea unor srpsko hrvatski padezi de limbă, etc.

Exercițiile de limbă se vor axa pe următoarele aspecte teoretice studiate: Colectivul de limba și literatura engleză Morfologie grupul nominal şi grupul verbal; Sintaxă ordinea cuvintelor, tipuri de propoziţii, structuri emfatice; Lexicologie formarea cuvintelor; Semantică relaţii de sens între cuvinte 1. Bădescu, A. Frățilă, L. Words about Words. An Introduction to English Lexicology. Srpsko hrvatski padezi Editura Universității de Vest.

Frențiu, L. Srpsko hrvatski padezi Verb.

Meniu de navigare

A Workbook. Jackson, H. Leech, J. Murphy, R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press. Quirk, R. Pullum, G. The Cambridge Grammar of the English Language. Colectivul de limbi și literature srpsko hrvatski padezi A. Limba franceză Morfologie: grupul nominal determinanţii şi substituţii şi grupul srpsko hrvatski padezi categoriile gramaticale specifice verbului: timpul, modul, tranzitivitatea ; Sintaxă: tipuri de propoziţii interogativă, imperativă, exclamativă, structuri negative ; exprimarea raporturilor de cauză, consecinţă, condiţie, concesie; Lexicologie: formarea cuvintelor derivarea cu sufixe şi prefixe ; Semantică: relaţiile de sens între cuvinte polisemie, sinonimie, antonimie.

Arjoca Ieremia, E. Baylon, Ch. Initiation, Paris : Nathan Université, Calamand, M. Cunita, A. La formation des mots. La dérivation lexicale en français contemporain, Bucarest : EDP, Florea, L. La phrase simple et ses srpsko hrvatski padezi discursives, Ed.

Clusium, Cluj, 6. Grevisse, M. De Boeck et Larcier, Ed. De Boeck Université, Bruxelles, Lehman, A. Françoise, Introduction à la lexicologie : Sémantique et morphologie, Paris, Dunod, Monnerie, A. Alliance française, 9. Riegel, M. Touratier, Ch. Limba italiană Morfologie grupul verbal şi grupul nominal; Sintaxă: tipuri de propoziţii, concordanţa timpurilor, discursul direct discursul indirect; Lexicologie: sistemul lexical sinonimie, antonimie, polisemie, omonimie; formarea cuvintelor.

Олвину частенько приходило в голову -- правильно ли он поступил, открыв в своем безжалостном стремлении удовлетворить собственное любопытство древний путь, связывающий обе культуры.

Но конечно же лучше было, чтобы Лиз узнал правду,-- ведь и он, как и Диаспар, почивал на своих собственных опасениях и совершенно беспочвенных мифах. Иногда Олвин задумывался и над тем, какие же черты приобретет новое общество.

Claudio Manella - Facile. Esercizi di grammatica italiana italiana, Progetto Lingua, Firenze, Claudio Manella Ecco! Grammatica italiana.

Opret din blog helt gratis

Elementi essenziali di grammatica italiana con esercizi, srpsko hrvatski padezi e chiavi, Progetto Lingua, Firenze, 8 Edizione, Silvia Fogliato Parole in riga. Lingua italiana: forme e abilità comunicative, Loescher Editore, Limba spaniolă Morfologie grupul nominal şi grupul verbal; Sintaxă ordinea cuvintelor, tipuri de propoziţii, structuri emfatice; Lexicologie formarea cuvintelor; Semantică relaţii de sens între cuvinte 1.

Alarcos Llorach, E.

Dezbateri pe marginea unor cărŃi citite, prezentaŃii teatrale, film, emisiuni RTV, tablouri, sculptură; determinarea temei, ideii, particularităŃilor personajelor.

Borrego, J. Bosque, I. González Calvo, J. Srpsko hrvatski padezi Torrego, L. Seco, R. Colectivul de limba și literatura germană Morfologie grupul nominal şi grupul verbal; Sintaxă sintaxa srpsko hrvatski padezi, sintaxa frazei; Lexicologie și semantică formarea cuvintelor; relaţii de sens între cuvinte. Duden 7 : Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, völlig neu bearb.

Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag. Engel, Ulrich 3 : Deutsche Grammatik. Heidelberg: Julius Groos. Tübingen: Niemeyer. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, Neuberarb. Srpsko hrvatski padezi Langenscheidt.

Berlin, New York: de Gruyter. Marki, Marianne : Schwerpunkte der deutschen Grammatik. Die Präposition. Timişoara: Mirton. Das Verb. Das Adjektiv. Das Substantiv. Der Artikel. Timişoara: Editura Mirton. Schippan, Thea : Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Colectivul de limbi și literaturi slave A. Limba rusă Substantivul.

Folosirea cazurilor cu şi fără prepoziţii; Adjectivul. Forma scurtă a adjectivelor. Folosirea ei; Pronumele posesiv. Pronumele nehotărât; Verbul. Aspectul verbal. Folosirea aspectelor verbale. Verbe de mişcare; Adverbul; Sintaxa propoziţiei.

Comuna Laško

Sintaxa frazei; Vorbirea directă şi indirectă; Procedee de formare a cuvintelor; Relaţii de sens între cuvinte; 1. Andrei, M. Subiectul srpsko hrvatski padezi predicatul în limba rusă.

 • С этой наблюдательной точки в центре взгляд Элвина, пересекая парк поверх деревьев, достигал города.

 • Opret en blog | bloggersdelight
 • Papillomavirus avec vaccin
 • Он еще раз бросил взгляд на деревню, в которой было так хорошо, и которую он никогда больше не увидит, если те, кто стоят за Серанис, добьются .

 • Полной свободой воли.

Timişoara, Editura Mirton,p. Bucă M. Evseev I. Havronina, S.

pravilnik-o-nastavnom-programu-za-sedmi-razred-osnovnog

Vorobjova, G. Ivanov, A. Bucureşti, Sintaxa frazei 1. Belić, Istorija srpskohrvatskog jezika, knj.

Verbul. Diatezele, moduri

II, sv. Moldovan, M. Radan, Gramatika srpskog jezika. Gramatica limbii sârbe, Sedona, Timişoara, Minović, Sintaksa srpskohrvatskog hrvatskosrpskog književnog jezika za više škole. Stanojčić, Lj. Popović, Gramatika srpskog jezika. Mrazović, Z. Pešikan, J.

Account Options

Jerković, M. Pižurica, Pravopis srpskoga jezika, Matica srpska, ; 9. Babić, B. Finka, M. Moguš, Hrvatski pravopis, 4. Evaluare Pentru nota minină, studenții vor face dovada cunoașterii limbii străine la nivel B2, Cadrul Comun European al Limbilor. Literatură Colectivul de limba și literatura engleză Analiza unui text de maximum de cuvinte din una din următoarele opere literare: 1. William Shakespeare, Twelfth Night 2. Charles Dickens, Great Expectations 3. Joseph Conrad, Heart of Darkness 4.

srpsko hrvatski padezi

Samuel Beckett, Waiting for Godot 5. George Orwell, 6. Virginia Srpsko hrvatski padezi, To the Lighthouse 7. Edgar Allan Poe, Short Stories.

intraductal papilloma malignant transformation

Henry James, The Portrait of a Lady 9. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby Salinger, The Catcher in the Rye 1. Beidler, Peter.

Ion Creangă, Amintiri din copilărie SelecŃie din literatura română contemporană Antoine de Saint-Exupery, Micul prinŃ Analiza textului Stabilirea contactului direct cu operele literare şi descoperirea mijloacelor de limbă şi stil cu ajutorul cărora sunt realizate imaginile artistice. Aprecierea expresiilor idiomatice, sensului propriu şi figurat al cuvântului.

A Reader's Companion to J. Salinger's The Catcher in the Rye.

 1. Cancer osos a murit
 2. Дальше пути нет,-- сказал Хедрон и показал на экран монитора, где появилась надпись: Регрессия завершена.

 3. Вполне мыслимое дело -- создать такую блокировку, которая, если попытаться ее снять, сотрет содержимое всех цепей памяти.

 4. Paraziti cilveka organisma simptomi
 5. Потускневшая от безмерно древнего возраста, она не несла ни малейших признаков коррозии.

 6. Джизирак оказался не слишком-то полезен, хотя и проявил большую готовность помочь, чего Олвин все-таки не ожидал.

 7. učenik – Wiktionary