BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI ŞTIINŢE MEDICALE

Cervical cancer jab polyclinic. All 9 Allergy Specialist Consultation Clinics in Romania

BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI ŞTIINŢE MEDICALE

Certificat de înregistrare nr. MD Articolele prezentate sunt recenzate de către specialiștii în domeniile respective. Moldova Nicolae Opopol, prof.

cervical cancer jab polyclinic

Moldova, Eremia Zota, prof. Moldova Constantin Eţco, prof.

In ISI journals 1.

Groningen, Olanda Irinel Popescu, prof. Bucuresti, Romania Nicolae Costin, prof. Bucuresti, Romania Băciuţ Grigore, prof. Cluj-Napoca, Romania Alexandru Eremia, prof. Acest număr al revistei apare cu sprijinul financiar al Institutului de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc.

Allergy Specialist Advice Romania - Clinic

Adresa redacţiei: Bd. Ştefan cel Mare, nr. Hereditary theory of lung cancer. Supravegherea epidemiologică a tuberculozei, rezistentă la medicamente în teritoriile supravegheate de Institutul Central de Cercetări Ştiinţifice în tuberculoză a AŞMR. Elena Kagan, Tatiana Pianzova. Aplicarea metodei raportului verosimilităţii în estimarea complexă a factorilor sociali de risc a eficienţei joase în tratamentul antituberculos.

Aspecte de management al abandonului tratamentului antituberculos în Repub lica Moldova. Application of the likelihood ratio method for the comprehensive evaluation of the social risk factors for a low effectiveness of TB therapy.

The aspects an management of interrupt tuberculosis treatment in Republic of Moldova. Afectarea pulmonară la persoanele HIV-infectate.

cervical cancer jab polyclinic

Particularităţi morfologice ale leziunilor pulmonare în tuberculoza multidrogrezistentă. Diana Calaraş. Sarcoidoza şi tuberculoza o asociere rară? Olga Caraiani. Particularităţile clinico-paraclinice a pneumoniei cazeoase. Re-infecţia exogenă ca factor de risc major asociat cu răspândirea tuberculozei rezistente în spitalele de profil din ţară.

LIST OF PUBLICATIONS VLAD IUSTIN TICA MD PHD

Pleurezia exsudativă tuberculoasă: informaţii diagnostice moderne şi eficacitatea tratamentului limfologic nou.

Pulmonary disease in HIV-infected patients.

The morphological characteristics of pulmonary lesions in cervical cancer jab polyclinic resistant tuberculosis. Tuberculosis and sarcoidosis a rare association? Clinica land paraclinical particularities of caseous pneumonia.

Exogenous reinfection as a major risk factor associated with the spread of drug-resistant TB in hospitals from the country. Factorii de risc socio-economici ai eşecului tratamentului tuberculozei pulmonare şi rolul lucrătorului asistenţei medicale primare în depistarea lor. Evaluarea cunoştinţelor populaţiei visa-vis de tuberculoză în Republica Moldova.

In a hurry? Contact our top clinics in one go Why do tourists visit Romania? Romania is known for its breathtaking natural beauty and historic buildings. The capital, Bucharest, is a lively city with museums, performing arts centres and a vibrant nightlife. The Danube delta, the place where the Danube enters the Black Sea, is in Romania and has a wealth of flora, fauna and species of freshwater fish.

Mortalitatea prin tuberculoză pulmonară depistată precoce şi tardivă. Svetlana Şciuca.

cervical cancer jab polyclinic

Afectarea cervical cancer jab polyclinic bronhopulmonar în fibroza chistică mucoviscidoză. Dumitru Chesov. Infecţia gripală A H1N1ca factor de risc pentru resorbţia lentă a infiltratelor pulmonare din pneumonia comunitara.

  • Flatulenta que significa
  • Cancer benign de prostata
  • А из этого со всей непреложностью следовало, что Диаспар должен быть закрыт, с тем чтобы ничто извне не могло в него проникнуть.

  • Элвин ушел в космос.

  • Чистый Разум был создан, но либо он оказался безумен, либо, как с большей вероятностью следует из других источников, оказался неумолимо враждебен веществу.

  • Virusi umani

Valentina Smeşnoi. Particularităţile reactivităţii immune în asocierea patologiei aparatului respirator şi toxocaroză.

ciupercile s-au innegrit

Caracteristica imunităţii la pacienţii cu toxocaroză asociată cu patologie respiratorie. Influenţa unor remedii autohtone asupra sistemului glutationic eritrocitar în normă şi astmul bronşic asociat.

Evelina Lesnic. Cervical cancer jab polyclinic and economical risk factors of treatment failure and the role of primary health care worker in their detection. Evaluation of the population knowledge about tuberculosis of R. Mortality through patients with pulmonary TB late or in time detected.