Încărcat de

Human papillomavirus detection and typing using a nested-pcr-rflp assay

virus papiloma humano agente causal papillomavirus transmission foetus

Sp ecuatia Aceasta noua fOlUlare, ecuatia 14, subliniaza clar influenta prevalenrei aSllpra eficacitatii unui test: la prevalenta mica a bolii, specificitatea influenteaza semnificativ eficacitatea: la prevalenta mare a bolii, sensibilitatea influenteaza semnificativ eficaciwtea: la prevalenta in cre~tere, eficacitatea cre~te numai dad sensibilitatca tcStullli cstc mai mare decat specificitatea.

Se l-Pr. Aceste noi fOlUlariindica influenta prevalentei bolii, a sensibilitatii ~i specificitarii testului asupra capacitatilor sale predictive.

Каким именно образом хранится эта информация, не имеет значения, важна лишь она сама по. Она может сохраняться в виде слов, написанных на бумаге, в виде переменных магнитных полей или как определенным образом расположенные электрические заряды, Человек использовал все эти способы ее консервации, но также и многие. Достаточно сказать, что уже задолго до нас он умел сохранять себя -- или, если выражаться более точно, -- сохранять бесплотные матрицы, по которым ушедших людей можно было сызнова вызвать к существованию.

Pentru test cu anumita specificitate ~i sensibilitate: prediqia pozitiva cre~te cu prevalenta bolii ecuatia 15 ; prediqia negativa cre~te cand scade prevalenta bolii ecuatia ] 6. Examinari repetate ~i asocieri de teste. Performantele examenuIui de laborator cresc prin repetarea unui test pe noi probe sau prin asocieri de teste. Influenta asupra perf0lantei explorarii depinde de regula stabilita pentru pozitivitatea seriei de probe sau combinatiei de teste.

Regula crede pozitivul considera suficient un singur rezultat pozitiv din serie indiferent care, cel initial sau eel repetat ori din asociere. Cre~te sensibilitatea investigatiei pentru ca of era bolnavilor doua sau mai l11ulte ~anse de detectare.

Cartea de genetica

Regula crede negativul considera necesara pozitivitatea tuturor testeIor din seric sau din asociere. Scade sensibilitatea pentru ca of era bolnavilor doua sau mau multc ~anse de a fi rau clasificati, dar cre~te specificitatea pentru ca acei tara boala au un numar corespunzi'itor de ~anse de a fi corect identificati. Fiabilitatea masoara variatia rezultatelor testarii de laborator fata de valorile sau conditiile reale.

Vizeaza, a~adar, atar testarile cantitative, cat ~i pe cele calitative: Fiabilitatea cuantifidirilor. La dozarile care implica dilutii duble ale unui reac- tant e. Reproductibilitatea sau precizia masoara gradul de asemanare Intre rczultatclc aceleia~i testari repetate pe un e~antion sau un grup de e~antioane similare, prelevate de la acela~i pacient. Depinde de omogenitatea ~i stabilitatea qantioanelor ~i reactivilor.

human papillomavirus detection and typing using a nested-pcr-rflp assay

Omogenitatea e! Stabilitatea e!

Determinarea repetata a antibiogramei difuzimetrice a unei tulpini bacteliene poate da rezultate diferite ciar care trebuie sa se Incadreze Intre limite acceptate. Managementul calitatii ~i standardizarea in microbiologia clinica 1.

Microbial Identification Techniques Part 3 PCR

Managementul calitatii. Laboratoarele medicale, inc1usiv cele cu profil de microbiologie nu fae exccp ic de la aceasta realitate.

Tratat de Microbiologie Clinica Dumitru Buiuc Marian Negut Ed a II A

Pacientii, medicii dar ~ifinantatorii, se orienteaza catre acei fumizori de servicii medicale a carol' competenta dovedita genereaza Incredere In calilatca serviciilor prestate. De aceea, astazi, tot mai multe laboratoare medicale cioresc sa se acrediteze. Acreditarea reprezinta de fapt 0 recunoa~tere oficiaJal a existentei unei anumitc competente la un moment dat ~i a mentinerii In timp a acesteia. Evaluarea competentei unui laborator se face pe human papillomavirus detection and typing using a nested-pcr-rflp assay unui anumit standard ~i a altor documente normative, pentru un domeniu de acreditare definit ~iimplica evaluarca tuturor activitatilor pe care acesta Ie desIa~oara, inc1usiv competenta personalului.

Laboratoare medicale.

human papillomavirus detection and typing using a nested-pcr-rflp assay papilloma lip removal

Cerinte particulare pentru calitate ~i competenta. Laboratoarele care acced la acreditare trebuie sa documenteze ~i sa implementczc un sistem de management al calitatii prin care sa asigure ca cerintele referitoare la calitatc 1 Organismul national de acreditare, recunoscut de Guvemul Romaniei.

Managementul calitatii include activitati de planificare, asigurare, control ~i imbunaU"itire a calitatii. Documentatia sistemului de management al calitatii este structuratii ~i ierarbizata, documentul principal fiind Manualul calitiitii. In Manualul calitiitii sunt prezentate politica ~i obiectivele in domeniul calitatii, este descris sistemul de management al laboratorului ~i structura documentatiei utilizate, sunt definite rolul ~i respol1sabilitatea ~eful labonl- torului ~i al managerului calitiitii pentru asigurarea.

Manualul calitatii unui laborator de microbiologie contine sau face trimiteri la celelalte documente: procedurile sistemului de management ~ila cele ajutiitoare, inclusiv la procedunle tehlJce, lit instructiuede manipulare a aparaturii din dotare, la telmicile de lucru utilizate, eu detaliile strict necesare, la fonnularele utilizate ~i la modul de co~letare, la specificatiile privind reactlvll ~i mediil~n1Ule, reguli de preparare, con~~Evare~Lcontrolla algoritmurile de izolare, identificare ~i caracterizare --rcfilrcroorgTsmelor,la nomenclatorul analizelor pe care laooratorul este competent sa Ie execute, lalibrmele de prelevare, conservare ~i transporta pieTevaTetorpTIwtugice etc.

Cerintele sfandardelor de referintii ~i docum"eilta.!

virus de papiloma humano riesgo

Standardizarea reprezinta un ansamblu de conventii care faciliteaza schimbul de produse, servicii ~i informatii utile, garantate calitativ ~i care s-a extins de la domeniul industrial ~ila cel al ingrijirilorpentru sanatate.

In domeniul medical, un fenomen biologic sau patologic este insa influentat de mai multe variabile decat a actiune tehnologica. De aceea, poate, in medicina ar fi mai cOJ"ectsa utilizam termenul de nonne dedit cel de standarde sensu stricto.

Не считая Элвина. - У тебя лучшие источники информации, чем те, которыми я располагаю, - сухо продолжал Джезерак. - Может быть, ты расскажешь мне, что стало с этими Уникумами. - Они исчезли. - Спасибо; об этом я уже .

Aplicarea acestor norme ne permite sa control am sursele de variabilitate care influenteaza rezultatele investigatiei microbiologice revezi 1. Pe plan mondial, activitatea de elaborare a standardelor este asiguratii de Organizalia ~tionaL:i 9g Standardizare ISOf~deratie mondiala constituita din organisme f1ationale de standardizare2 din peste de tari.

Vom aborda in continuare rolul standardiziirii pentru controlul variatiilorpreanalitice ~i analitice din microbiologia clinica. Controlul variatiilor preanalitice include norme pentru alegerea. A Norme pentru prelevarea probelor destinate examenului microbiologic 1 Alegerea prelevatelor patologice, l1lomentul.

Microbul infectant il cautam in leziunile de la poarta de intrare a infectiei ~i din organele inta sau focare metastatice nespecifice apreciate pe baza examenului clinic.

Model sugerat pentru cererea ~i buletinul de analiza microbiologicii. B Transportul ~i conservarea probelor Doua obiective majore uTI1larimin intervalul dintre prelevarea probe lor ~iexamenu] lor microbiologic, care poate varia de la cateva minute la mai multe ore sau zile, dupa cum proba este destinata laboratorului din spital ori polielinica sau unui laborator de referinta: 1 Mentinerea cat mai mult posibil a conditiei microbiologice initiale a probei: supravietuirea microbului infectant, inhibarea multiplicarii microbilor contaminanri pc seama nutrientilor din prelevatul patologic; mentinerea nealterata a citologiei. Miea microbilor infectanti din probele destinate examenului microbiologic este o sursa de erori. Poate fi cauzata de: razele solar,: directe; deshidratare; modificari de pH; autoliza; oxigenul atmosferic in cazul anaerobilor stricti.

Poate fi prezent ~i in 2 Organismul national de standardizare.