Personal Habits and Indoor Combustions.

Uterine cancer white blood cells

human papillomavirus infection spread by saliva

Another blood cell disorder such as thrombocythemia or polycythemia vera O altă boală a celulelor roșii, cum ar fi trombocitemia sau policitemia vera Absolute polycythemia is characterized by an absolute increase in the circulating RBC mass, as a result of an increase in bone marrow production. Policitemia absolută se caracterizează printr-o creștere absolută în RBC circulant masa, ca urmare a unei creșteri a producției de măduvă osoasă.

Traducere "polycythemia" în română

Marked polycythemia uterine cancer white blood cells net increase in the total number of blood cells Marcat policitemie o creștere netă a numărului total de celule din sânge Analysisoflaboratorytesting for the possible uterine cancer white blood cells of high blood pressure, anemia, polycythemia, or infections, hypercoagulable states and evaluation levels of the blood lipids. Analiza testelor de laborator pentru posibila prezență a tensiunii arteriale crescute, anemie, policitemie sau infecții, stări de hiper coagulabilitate și nivelurile de evaluare ale lipidelor din sânge.

In some dogs, however, polycythemia or eosinophila allergic state in which an increased number of eosinophils concentrate in the blood develops as a result of the disease. În unele câini, totuși, policitemie sau eosinophila stare alergică, în care un număr crescut de eozinofile concentreze în sânge dezvoltă ca urmare a bolii.

uterine cancer white blood cells

Furthermore it is used to diagnose and identify the uterine cancer white blood cells treatment for blood cancer, Hodgkin's disease, acute and chronic leukemias, myeloma and myeloproliferative disorders such as essential thrombocythemia, polycythemia vera, and myelofibrosis. Mai mult, este folosită pentru a diagnostica și identifica uterine cancer white blood cells mai tratament pentru cancerul de sânge, boala Hodgkin, leucemia cronică și acută, mielom și bolile mieloproliferative, cum ar fi trombocitemia esențială, policitemia vera și mielofibroza.

Blood testing, for example, may reveal anemia, abnormally high number of red blood cells polycythemiaincreased number of leukocytes or white blood cells, and abnormally high number platelets thrombocytosis.

uterine cancer white blood cells

Sânge de testare, de exemplu, poate dezvălui anemie, anormal de numărul mare de celule roșii din sânge policitemienumăr crescut de leucocite sau de celule albe din sânge, și trombocite anormal de ridicate număr trombocitoză. For many patients, Polycythemia vera may not even cause any signs or symptoms.

Pentru mulţi pacienţi, policitemia vera poate să nu provoace niciun semn sau simptom. The risk of Polycythemia vera increases with age.

Since that time, new data have become available, these have been incorporated into the Monograph, and taken into consideration in the present evaluation.

Riscul de policitemia vera creşte odata cu vârsta. Polycythemia is classified as relative, transient, or absolute. Policitemia este uterine cancer white blood cells ca relativ, tranzitoriu, sau absolută.

CONSUMPTION OF ALCOHOLIC BEVERAGES - Personal Habits and Indoor Combustions - NCBI Bookshelf

Most people with Polycythemia vera have this kind of mutation. Cei mai mulți oameni cu policitemia vera au acest tip de mutaţie. Without any or without a proper treatment, Polycythemia vera can be life-threatening.

Fără tratament adecvat, policitemia vera poate pune viața în pericol. Polycythemia vera occurs when a mutation in a bone marrow cell causes a problem with the blood cell production.

Policitemia vera se produce atunci când apare o mutaţie într-o celulă de la nivelul măduvei osoase ce rezultă în proliferare excesivă a celulelor. Polycythemia vera is a rare slow-growing type of blood cancer in which the bone marrow makes too many red blood cells.

  • polycythemia - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context
  • Aceste exemple pot conține termeni colocviali.
  • policytemie - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context

Policitemia vera este un tip rar de cancer al sângelui cu dezvoltare lentă în care măduva osoasă produce prea multe globule roşii. However, in Polycythemia vera, this regulatory mechanism becomes damaged and the bone marrow makes too many of some blood cells.

Cu toate acestea, în policitemia vera, acest mecanism de reglare devine deteriorat şi măduva osoasă produce prea multe dintre unele celule sanguine. Polycythemia vera may also result in production of too many of the other types of blood cells - white blood cells and platelets.

Traducere "policytemie" în engleză

Policitemia vera poate duce, de asemenea, la producția de prea multe dintre celelalte tipuri de celule sanguine - leucocite și uterine cancer white blood cells.

Polycythemia is a rather serious blood condition, characterized as an abnormal increase in the amount of red blood cells in the circulatory system.

cancer pulmonar nsclc plasturi de detoxifiere pareri

Policitemia este o afecțiune destul de gravă de sânge, caracterizată ca o creștere anormală în sumă de celule roșii din sânge în sistemul circulator. Polycythemia vera is a blood disorder that involves the thickening of the blood due to an overproduction of red blood cells by the bone marrow. Policitemia vera este o tulburare de coagulare, care implică îngroșarea sângelui din cauza o supraproductie de celule roșii din sânge de către măduva osoasă.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Endometrial Cancer Treatment: Surgical Advancements and Personalized Medicine - Joshua Cohen, MD

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu Rezultate: Exacte: Timp de răspuns: 38 ms.

Propune un exemplu.