Virusul HPV. Tipuri de leziuni HPV: Diagnostic, tratament si prevenire | Medlife

Human papillomavirus throat

Conținutul

  Nakukuha ito kapag ang human papillomavirus throat cells sa iyong lalamunan ay sumailalim sa genetic mutation.

  neuroendocrine cancer medicine

  Ang mga mutation na ito ang dahilan ng hindi makontrol na paglaki at pagdami ng mga cells na sa kalaunay naiipon sa iyong lalamunan. Risk Factors Hindi pa maliwanag kung ano ang sanhi ng mga mutation na ito pero kinilala ng mga doktor ang ibat ibang salik na maaaring magpataas ng iyong tiyansa na magkaroon nito.

  human papillomavirus throat vierme plat

  Ito ang mga sumusunod: Paninigarilyo Pag-inom ng alak Hindi pagkain ng mga prutas at gulay Paggamit ng mga mouthwash at oral rinse Malimit na pag-inom ng kape Impeksyon ng human papillomavirus HPV Human papillomavirus throat ng Pagkakaroon ng Throat Cancer Di mawala-walang sore throat Ubo Hirap sa paglunok Kabawasan sa timbang sa di malamang dahilan Pananakit ng taynga Bukol sa likod ng bunganga, lalamunan o leeg Pagiging malat Hirap sa paghinga Human papillomavirus throat ng Paglunas Ang paraan ng paglunas na imumungkahi ng iyong doktor ay depende sa lokasyon at yugto ng iyong throat cancer, tipo ng mga cells na human papillomavirus throat, pangkalahatang lagay ng iyong kalusugan at personal na kagustuhan.

  Tatalakayin sa iyo ng iyong doktor ang mga benepisyo, panganib at tiyansa ng paggaling sa bawat opsyon ng paglunas at saka ka papipiliin ng operasyon na gusto mong sumailalim.

  neuroendocrine cancer types