Calendar ortodox. Azi este sărbătorit un mare sfânt român. Ce este...

Cancer vindecat prin rugaciune

Rugaciuni pentru bolnavii de cancer blog. Acatistul Sf Nectarie de la Radu Vodă. Este o rugăciune puternică pe care o pot rosti pentru a cere ajutor și tămăduire. Creștinii se pot închina moaștelor Sfântului Nectarie la Mănăstirea Radu Vodă din București Din nefericire, cancer vindecat prin rugaciune fiecare an mor aproximativ 9,6 milioane de persoane din cauza cancerului.

Această boală a devenit a două cauză de deces la nivel mondial. Cel puţin o treime dintre cazurile de cancer pot fi prevenite, iar 3,7 milioane de vieţi ar putea fi salvate în fiecare an prin prevenţie, detectarea bolii în fază incipientă şi tratament.

Rugăciune pentru vindecarea bolnavilor de cancer

Potrivit statisticilor INS, în România există Pentru mulși dintre ei, lupta cu cancerul este una extraordinar de grea. Aceștia nu apelează doar la priceperea medicilor și a tratamentelor extrem de scumpe, dar caută și o cale spirituală prin care cer ajutorul divinității de a îndura această mare povară. Iată cancer vindecat prin rugaciune rugăciuni pot rosti cei bolnavi de cancer sau rudele acestora: Rugăciunea întâi către Maica Domnului pentru bolnavii de cancer Atotbună Stăpână, Sfântă Maică a lui Dumnezeu, Pantanassa, Împărăteasă a toate, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul sufletului meu.

Ci, ca ceea ce eşti milostivă, Maica Dumnezeului Celui Milostiv, spune numai un cuvânt şi se va tămădui sufletul meu, şi trupul meu slăbit se va întări. Căci tu ai tărie putincioasă, şi cuvântul tău este plin de putere, o, Împărăteasă a toate. Adu-mi biruinţa, roagă-te pentru mine, ca să măresc numele tău cel minunat totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

parazitii adevarul doare hpv herpes verschil

Rugăciunea a doua O, Preacurată Maică a lui Dumnezeu, Împărăteasă a toate, auzi suspinurile noastre cele pline de durere, înaintea icoanei tale celei făcătoare de minuni. Întoarce-ţi privirea spre copiii tăi bolnavi de boli netămăduite, care cad cu credinţă înaintea sfintei tale icoane. Şi precum pasărea îşi acoperă cuibul de pui cu aripile, aşa acoperă-ne şi tu, Fecioară, cu omoforul tău cel vindecător.

În acest loc, în care nădejdea se subţiază, mila ta să fie nădejde neîndoielnică.

Mama s-a vindecat de cancer prin rugăciuni la Maica Domnului și la sfinți

Aici, unde grijile amare ne copleşesc, dă-ne răbdare şi odihnă; unde chinul şi deznădejdea se cuibăresc în suflet, fă să răsară lumina necreată a lui Dumnezeu. Mângâie-i pe cei fricoşi, întăreşte-i pe cei slabi, varsă blândeţe şi lumină peste inimile amărâte. Vindecă poporul tău cel bolnav, atotmilostivă Stăpână, binecuvântează minţile şi inimile doctorilor, ca să fie instrumentele Atotputernicului Doctor Iisus Hristos, Mântuitorul.

Ne rugăm înaintea icoanei tale, ca puterea ta să trăiască în noi, Stăpână şi Doamnă. Întinde mâinile tale pline de vindecări, bucuria celor întristaţi, mângâierea celor îndureraţi, ca degrab primind ajutorul tău cel minunat, să lăudăm Treimea cea de viaţă Făcătoare şi nedespărţită, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Rugăciune pentru bolnavii de cancer - Acatistul Sfântului Nectarie Condacul 1 Pe steaua cea nou strălucitoare a Ortodoxiei, pe al Bisericii nou zid de apărare, cu bucurie în inimi să îl lăudăm.

Slăvit fiind de lucrarea Duhului, izvorăşti tămăduiri şi har bogat; pentru aceea îi strigăm: bucură-te Părinte Nectarie! Icosul 1 Om purtător al bucuriilor celor cereşti, te-ai arătat în lume Nectarie, arhiereule al lui Hristos, în viaţă cancer vindecat prin rugaciune petrecând, drept, cuvios şi de Dumnezeu inspirat, în toate dăruit; pentru aceasta şi de la noi auzi unele ca acestea: Bucură-te, cel prin care se înalţă cei credincioşi; Bucură-te, cel prin care sunt risipiţi cei duşmănoşi; Bucură-te, vas aurit al înţelepciunii; Bucură-te, cel prin care se învinge răutatea lumii; Bucură-te, locaş al sfinţeniei şi al lucrării cereşti; Bucură-te, carte dumnezeiască a noii cetăţi îngereşti; Bucură-te, cel care pe deplin Sfânt te-ai arătat; Bucură-te, cel care de cele materiale te-ai lepădat; Bucură-te, a credinţei răsplată strălucitoare; Bucură-te, mijlocitor al harului, cucernic şi tare; Bucură-te, cel prin care Biserica se slăveşte; Bucură-te, cel prin care insula Eghina se veseleşte; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul al 2-lea Înţelepciune având, încă din tinereţe, de raza cea dumnezeiasca ţi-ai luminat sufletul şi strălucirii poruncilor celor sfinte ai urmat, Cuvioase. De aceea, în virtuţi înaintând, de mic copil ai cântat lui Hristos: Aliluia!

Rugăciuni pentru bolnavii de cancer. Rugăciune către Maica Domnului și Sf Nectarie de la Radu Vodă

Icosul al 2-lea Mergând în oraşul Sfântului Constantin, ai avut frica de Dumnezeu ca îndrumător şi cercetarea celor sfinte ca apărător. De aceea, hrănindu-te din înţelepciunea cea dumnezeiască, pe cei pe cancer vindecat cancer vindecat prin rugaciune rugaciune cu cuvântul tău i-ai umplut de bucurie sfântă, îi auzi strigând unele ca acestea: Bucură-te, viţă a veşniciei; Bucură-te, că de Mântuitorul ne-ai fost trimis vindecător luminat; Bucură-te, că Părinţilor celor din vechime ai urmat; Bucură-te, piatra cea nouă a zidirii cugetătoare; Bucură-te, cununa nou împletită, a Bisericii drept măritoare; Bucură-te, cel ce te-ai arătat ca un trandafir proaspăt înflorit; Bucură-te, cel ce de Dumnezeu ai fost dăruit; Bucură-te, steaua cea nouă a credinţei poporului; Bucură-te, cel ce străluceşti în slava Creatorului; Bucură-te, bunule chivernisitor al poruncilor cereşti; Bucură-te, chip al slăvitelor virtuţi îngereşti; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul al 3-lea Slăvita înţelepciune ai căutat-o şi ţi-ai dorit-o din tinereţile tale, şi pe Hristos L-ai rugat cu lacrimi fierbinţi ca sa te împodobească cu înalta ei frumuseţe. Pentru aceea Nectarie, cu credinţă şi plecăciune strigi către Domnul: Aliluia! Icosul al 3-lea S-a bucurat sufletul tău, ca oarecând al marilor Părinţi, Vasile şi Grigorie, mergând la Atena sa dobândeşti învăţătura cea folositoare.

Pentru aceea, cu bucurie îţi strigăm unele ca acestea: Bucură-te, fiu al cancer vindecat prin rugaciune celei cereşti; Bucură-te, vlăstar al evlaviei celei îngereşti; Bucură-te, cel ce ai fugit de amăgirile cele lumeşti; Bucură-te, că cele spre îndumnezeire nu ai încetat să le doreşti; Bucură-te, minte purtătoare de Dumnezeu, plină de înţelesuri divine; Bucură-te, cărbune al dumnezeiescului Duh, focul aprins al cugetării creştine; Bucură-te, cel ce viaţa fără de pată ai trăit; Bucură-te, cel ce înşelăciunea lui Veliar ai zdrobit; Bucură-te, cel ce ai deschis uşa sufletului, iubirii lui Hristos; Bucură-te, cel în care a înflorit săvârşirea binelui luminos; Bucură-te, sprijinul cel tare al celor credincioşi; Bucură-te, săgeata de mult plâns a celor duşmănoşi; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul al 4-lea Având în tine râvna cea dumnezeiască a Cuvioşilor Părinţi, fără încetare ţi-ai dorit viaţa cea îngerească.

cancer vindecat prin rugaciune

De aceea, în Hios, cu bucurie ai intrat în cerescul cin monahal şi pe vrăşmaşul l-ai lăsat păgubit, cântând Domnului neîncetat: Aliluia! Icosul al 4-lea Auzit-a Arhiereul Cel dintru înălţime rugăciunea ta, strigat-ai către Dânsul din toata inima ta.

cancer vindecat prin rugaciune

De aceea, degrabă a liniştit apele marii şi furtuna a potolit. Văzând acestea, cei care au fost salvaţi prin rugăciunile tale, cu mulţumire şi cu credinţă îţi cântă unele ca acestea: Bucură-te, cel ce de la Dumnezeu ne-ai fost trimis cancer vindecat prin rugaciune Bucură-te, izvor nesecat al minunilor; Bucură-te, astrul cel nou al Bisericii, prealuminat; Bucură-te, că în rândul Tuturor Sfinţilor ai intrat; Bucură-te, vas nepreţuit al darurilor cereşti; Cancer vindecat prin rugaciune, grădină înflorită a fericitelor virtuţi îngereşti; Bucură-te, cel ce furtuna marii o linişteşti; Bucură-te, că strigătul hulitorilor îl potoleşti; Bucură-te, noule ales al lui Hristos; Bucură-te, al virtuţilor grădinar cuvios; Bucură-te, iubitorule de viaţă duhovnicească; Bucură-te, cel ce ai fost răsplătit cu bucuria cerească; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Rugăciune pentru vindecarea bolnavilor de cancer | ActiveNews

Condacul al 5-lea Sfânt Ierarh te-ai arătat, în aceste vremuri de pe urmă, vrednic de cinstire, ca oarecând Sfinţii de demult. Căci în acelaşi chip ca şi ei viaţa ţi-ai petrecut şi slăvite minuni ai săvârşit, izbăvind din toate necazurile pe cei care strigă: Aliluia! Icosul al 5-lea Arhiereu înţelept, ales de Dumnezeu te-ai arătat cu adevărat în ţara Egiptului, pastor luminat al Pentapolisului, alergând, cancer vindecat prin rugaciune oarecând marele Pavel, spre viaţa în Hristos.

De aceea şi cei credincioşi, cunoscând virtuţile tale, cu glas de bucurie striga unele ca acestea: Bucură-te, a cetăţii mărire; Bucură-te, cel asemenea Cuvioşilor pustiei; Bucură-te, podoaba cea nouă a preoţiei; Bucură-te, vas al blândeţii şi tezaurul iubirii; Bucură-te, dătătorul păcii şi izvorâtorul milei; Bucură-te, că Bisericii te-ai arătat strălucitor; Bucură-te, că celor cuvioşi te arăţi îndrumător; Bucură-te, chip al trăirii celei neprihănite; Bucură-te, candela a îndumnezeirii primite; Bucură-te, că Arhiereu desăvârşit celor înalte slujeşti; Bucură-te, cuvântător neîntrecut al celor dumnezeieşti; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Rugăciuni pentru vindecarea de cancer, către icoana Maica Domnului „Pantanassa”

Condacul al 6-lea Văzut-au creştinii din toata Biserica Egiptului, că eşti un adevărat pastor al Evangheliei. Pentru aceea, mulţimea credincioşilor ce ascultau cuvântul învăţăturii tale, gândeau că au dobândit un nou Sfânt Părinte, ce cu putere învaţă. Icosul al 6-lea Strălucit-ai şi în pământul elen, asemenea unui nou Apostol, luminând inimile credincioşilor cu focul sfintelor învăţături şi cu razele vieţii tale, Cuvioase.

  • Spune-o cu credinţă multă înaintea icoanei din iamgine şi aprinde o lumânare!
  • Neuroendocrine cancer stage 4 treatment
  • Rugăciunea care te vindecă de cancer. Are un efect uluitor!
  • Cancer de prostata oms
  • Rugăciuni pentru vindecarea de cancer, către icoana Maica Domnului „Pantanassa” | Doxologia
  • Peritoneal cancer neoplasm
  • Este recunoscut că aduce vindecare celor bolnavi de cancer, dar şi că ascultă rugăciunile femeilor care nu pot avea copii.
  • Minuni - Vindecări - Vedenii Am aflat anul acesta că mama suferă de cancer.

Pentru aceasta, luminaţi fiind şi noi de strălucirea ta, îţi strigăm unele ca acestea: Bucură-te, luminător al Bisericii Domnului; Bucură-te, trâmbiţa cea tare a adevărului; Bucură-te, cel ce ai avut râvna apostolilor; Bucură-te, izvorul harului şi al vindecărilor; Bucură-te, retor îndumnezeit al cuvintelor vieţii; Bucură-te, ca pline de har sunt omiliile tale, înţelept al cetăţii; Bucură-te, cel cancer vindecat prin rugaciune cureţi sufletele de robia patimilor; Bucură-te, că potoleşti pornirile cancer vindecat prin rugaciune Bucură-te, mare învăţător al credincioşilor; Bucură-te, ascet tare, al lui Hristos cancer vindecat prin rugaciune Bucură-te, că multe ispite ai îndurat; Bucură-te, că sufletele spre Hristos le-ai îndreptat; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul al 7-lea Mare între ierarhi şi înţelept între învăţători, dar şi smerit ascet al lui Hristos n-ai încetat a fi, Cuvioase.

Mama s-a vindecat de cancer prin rugăciuni la Maica Domnului și la sfinți | Doxologia

De aceea, Părinte duhovnicesc, al celor ce se pregăteau pentru slujirea preoţească, ai fost chemat. Cu ei împreună, te slăvim şi strigăm: Aliluia!

  • Rugăciuni pentru bolnavii de cancer. Rugăciune către Maica Domnului și Sf Nectarie de la Radu Vodă
  • Puțini români știu ce sfinți se sărbătoresc pe 11 aprilie Un articol de: B1.

Icosul al 7-lea Nectar cancer vindecat prin rugaciune dreptăţii şi fruct de viata sfântă, căii dumnezeieşti ai urmat şi norului duhovnicesc, iar pe noi cei aflaţi la vreme de strâmtoare, neîncetat ne-ai izbăvit. Pentru aceasta, sufletele noastre se bucură când îţi cântăm ţie unele ca acestea: Bucură-te, cărare a bucuriei; Bucură-te, cel ce izvorăşti apele harului; Bucură-te, cel ce ai pecetluit gura balaurului; Bucură-te, primăvara sfinţeniei, ce alungi iarna din gând; Bucură-te, strălucire ce luminezi întunericul cel adânc; Bucură-te, cel ce încurci gândurile celor păcătoşi; Bucură-te, cel ce bucuri inima celor credincioşi; Bucură-te, sprijin al dreptmăritorilor.